Sunday, November 28, 2010

Serbian For Beginners, Perica At School

Perica: Učiteljice, nisam zaslužio da mi date keca na kontrolnom zadatku!

Učiteljica: U pravu si, ali manje nisam mogla da ti dam!

Listen!

*** v o c a b u l a r y ***

1. učiteljica = teacher
2. zaslužiti da = deserve to (nisam zaslužio - I haven't deserved)
3. mi (meni) = me (to me)
4. dati = give
5. kec (sl.) = failing grade (one)
6. na kontrolnom zadatku = in the test
7. u pravu si = you are right
8. ali =but
9. manje = fewer/less
10. moći = can (nisam mogla = I couldn't)

*** a u d i o ***

*** practice ***
Verb ZASLUŽITI (deserve) - Write the negative form of the verb:

ja=I
Zaslužio sam =__________ zaslužio
Zaslužila sam = __________ _________

ti=you
Zaslužio si =__________ _________
Zaslužila si =__________ _________

on/ona = he/she
Zaslužio je =__________ _________
Zaslužila je = __________ _________

mi= we
Zaslužili smo = __________ _________
Zaslužile smo =__________ _________

vi = you
Zaslužili ste= __________ _________
Zaslužile ste= __________ _________

oni/one/ona = they
Zaslužili su=__________ _________
Zaslužile su =__________ _________
Zaslužila su =__________ _________

Saturday, November 20, 2010

Serbian for Beginners, Jokes about Perica


Perica: Mama, rekao sam ti sto puta da ne volim sir s rupama!
Mama: Ti onda jedi sir, a rupe ostavi.
********AUDIO************
I told you = rekao sam ti (Masc.)rekla sam ti (Fem.)
Hundred times = sto puta
I don't like/love = ne volim
cheese = sir
with = s
holes = rupe (with holes = s rupama)

Monday, November 15, 2010

Serbian Verb Conjugations Free Listening Exercise

Vino točim
by Miroslav IlićExercise 1: Write down the conjugations of the verbs below
Past Tense for First Person Sg. Masculine of the following verbs:

SRESTI = meet
ZNATI = know
ŽELETI = want
DATI = give


Exercise 2: Present Tense for First Person Singular of the following verbs:

TOČITI = pour
PITI = drink
KRITI = hide
LJUBITI = kiss
GUBITI = lose, waste

Exercise 3: Negative form of 'there is'

Exercise 4: Present Tense for Third Person Singular of the following verbs:

KRITI = hide
UZDISATI = sigh
ČUVATI = save/take care of
MIRISATI = smell

Now, check your answers:

Ja sam do sad mnoge žene _____________ (I met)
al' za ljubav ipak nisam _____________ (I knew)
ljubio sam sve sto sam _______________ (I wanted)
al' sam samo tebi srce _______________ (I gave)

ljubio sam sve sto sam _______________ (I wanted)
al' sam samo tebi srce _______________ (I gave)

Chorus 2x

Vino ____________ (I'm pouring), a vino __ ________________ (I'm not drinking)
srce imam, osećanja __________________ (I'm hiding)
usne imam, al' koga ___ _______________ (to kiss (I))
kad si s drugim, a ja mladost _________________ (I'm wasting)_____________ (there's no) vina da mi bole smiri
_____________ (there's no) pesme da srce umiri
_____________ (there's no) noči da mi oči sklopi
hej ljubavi, ti mi dušu opi
_____________ (there's no) noči da mi oči sklopi
hej ljubavi, ti mi dušu opi

Chorus 2x

Što se ljubi kad se ljubav ______________ (is hiding)
što se voli kad srce ____________________ (is sighing)
što se čuva cvece najmilije ______________ (is saving/taking care of)
kad ga drugi bere i _______________ ((he) smells)


Chorus 2x

Sunday, November 14, 2010

Future Tense in Serbian - exerciseFuture Tense in Serbian

RULE: infinitive stem + Future tense suffix, depending on the person

Future Tense suffixes:
-ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će

Example: to sing=pevati ---> peva+ćeš

Now, you do the same for the first (I= ja) and second person singular (you=ti) for these verbs:

to have = imati
to play = igrati
to kiss = ljubiti
to be = biti

Great! Now, listen to this song and check your answers:


______________ (You'll have) ih mnogo _______________ (you'll play) se njima
______________ (You'll kiss) ih mnogo ali ne daj se baš svima
U ponoć _____________ (I'll be) tu i _____________ (I'll kiss) te tad
U ponoć poželi tvoj deda-mraz sam ______ (I).


Nove godine zato _______________ (are coming)
Nove godine u pravi čas za ______ (us).

Nove __________ (years) zato dolaze
Nove __________ (years) u pravi čas za nas.

______________ (You'll have) ih mnogo _______________ (you'll play) se njima
______________ (You'll kiss) ih mnogo ali ne daj se baš svima
U ponoć _____________ (I'll be) tu i _____________ (I'll kiss) te tad
U ponoć poželi tvoj deda-mraz sam ______ (I).


Chorus

Chorus

Monday, November 1, 2010

Jesen = Autumn

Autumn (jesen)

Nestalo je __________ (leto), došla jesen _________ (žut),
Nema više veća kraj _________________ (šuma) i puta.

A ptičice __________ (mali) otišle su ____________ (jug),
Nema više __________ (pesma) u ____________ (šuma) i lugu.

Ništa zato _________________ (deca),
Jesen će ____________ (mi) proći
Onda će ____________ (mi) opet
______________ (white) zima doći.

Pre-teach "nestalo je"

1-brašno (flour)

Nestalo je brašna

2-mleko (milk)

Nestalo je mleka

3-šećer (sugar)

Nestalo je šećera

4-benzin (petrol)

Nestalo je šećera

5-voda (water)

Nestalo je vode

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...