Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Tuesday, June 28, 2011

Serbian Holidays - Vidovdan

Vidovdan je  verski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva (15. juna po julijanskom kalendaru, 28. jun po gregorijanskom) i Bugarska pravoslavna crkva i jedan je od najvećih srpskih praznika. 


Vidovdan nije praznik radosti, ne igra se i ne peva, a ljudi se prisećaju palih ratnika i obilaze njihove grobove. 

Običaj zemljoradnika je da tog dana procenjuju kakva će biti letina. 

Veruje se da će najbolje roditi strana sa koje se prvo pojave oblaci. Ako nema oblaka, veruje se da godina neće biti rodna. U nekim delovima Srbije seljaci se trude da poljske radove završe pre Vidovdana. (izvor)

1 comment:

William Wood Field said...

Hvala for posting my favorite song.

Contact form

Name

Email *

Message *