Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Google Tag Head

Thursday, July 21, 2011

Let's Practise Conditionals in Serbian

1. Flick through this World Traveller magazine in Serbian and tell me which places you would visit this summer and why (make sure you add a reason from this online booklet ). Use the  conditional patterns:

Kad bih mogao/mogla da biram, posetio/posetila bih Egipat, zato što želim da vidim piramide.

2. Find the following info:

  • Kad bi otišli na letovanje u Španiju, kada bi mogli da kupite markice za razglednice u pošti ?
  • Da odete na letovanje u Egipat, u kom periodu ne bi mogli da promenite novac u menjačnici ?
  • Kada bi putovali u Rim, da li bi Vam trebala viza ?
  • Da odlučite da dođete u Srbiju, a ljubitelj ste dobrog vina, koja mesta bi vredelo posetiti ?
  • Ako bi želeli da vidite Kraljevu vinariju u Srbiji, podignutu 1931. godine, u koje mesto bi se uputili?

No comments:

Advanced Serbian - Srpski kao drugi jezik

Gde je ključ? Где је кључ? - Učimo srpski sa Marinom
Gde je ključ? ...
Where is the Key?-...
By Marina Petrović
Photo book