Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Google Tag Head

Monday, November 21, 2022

Serbian 401 - Listening Exercise about Bread Museum

 Let me share with you one more listening comprehension exercise for intermediate Serbian, from the course Serbian 401

Poslušajmo Jeremijinu životnu priču o tome kako je napravio Muzej hleba. Posle slušanja pokušajte da odgovorite na pitanja i da uradite vežbu sa ključnim rečima. 


Vežba razumevanja na srpskom - Muzej hleba


Odgovori na pitanja 1. Koliko godina je imao kada je upoznao svoju ženu?
 2. Gde su se on i žena preselili?
 3. Zašto su odlučili da se presele iz grada?
 4. O čemu priča Muzej hleba?
 5. Koliko vrsta pšenice je bilo? 
 6. Šta je ostalo neraskidivo do dan danas?
 7. Koliko sela je posetio?
 8. Kako su ga babe oslovljavale = Kako su mu se babe obraćale?
 9. Zašto je on išao tamo?
 10. Koliko predmeta je skupio posećujući sela po Srbiji?
 11. Kakvi su bili ljudi koje je zaticao po selima u Srbiji?

Vocabular exercise for Serbian 401


No comments:

Advanced Serbian - Srpski kao drugi jezik

Gde je ključ? Где је кључ? - Učimo srpski sa Marinom
Gde je ključ? ...
Where is the Key?-...
By Marina Petrović
Photo book