Learn Serbian

Learn Serbian with video lessons, online courses, grammar explanations and interactive exercises.

Wednesday, October 27, 2010

Fill in the gaps with Ć, Č, Đ, DŽ

Imao otac sedam sinova, sedam sva_alica. Sva_ajući se zanemariše sav ku_ni posao i sve im po_e naopako.

Bilo je sebi_nih i r_avih suseda koji su se radovali njihovom sva_anju i njihov nazadak skretali su na svoju korist. Lako je grabiti onde gde nema ko da _uva, kad se _uvari me_u sobom sva_aju.

Videvši da će biti zlo i naopako, otac se veoma zabrinu. Jedanput skupi sinove oko sebe, pa im pokaza sedam prutova povezanih u jedan snop i re_e:

- Koji od vas ovaj snop prelomi, onome _u dati deset dukata.

Sedam sinova pokuša da prelomi snop:probali su ovako i onako. I naposletku svaki re_e da ne može.

A otac će im onda:
- _udim se da ne možete, jer je to sasvim lako.

On odreši uzicu kojom je bio snop vezan, štapi_i se razmakoše i on jedan po jedan prelomi bez po muke.

Sinovi su se nasmejali:
- E, to je lako! Tako bi moglo i nejako dete!

Otac završi:
- Evo vam, deco, slike i prilike vaše. Ne budete li snop, bi_ete sedam prutova koje, kao što ste sami rekli, može slomiti i nejako dete.

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *