Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Wednesday, October 27, 2010

Fill in the gaps with Ć, Č, Đ, DŽ

Imao otac sedam sinova, sedam sva_alica. Sva_ajući se zanemariše sav ku_ni posao i sve im po_e naopako.

Bilo je sebi_nih i r_avih suseda koji su se radovali njihovom sva_anju i njihov nazadak skretali su na svoju korist. Lako je grabiti onde gde nema ko da _uva, kad se _uvari me_u sobom sva_aju.

Videvši da će biti zlo i naopako, otac se veoma zabrinu. Jedanput skupi sinove oko sebe, pa im pokaza sedam prutova povezanih u jedan snop i re_e:

- Koji od vas ovaj snop prelomi, onome _u dati deset dukata.

Sedam sinova pokuša da prelomi snop:probali su ovako i onako. I naposletku svaki re_e da ne može.

A otac će im onda:
- _udim se da ne možete, jer je to sasvim lako.

On odreši uzicu kojom je bio snop vezan, štapi_i se razmakoše i on jedan po jedan prelomi bez po muke.

Sinovi su se nasmejali:
- E, to je lako! Tako bi moglo i nejako dete!

Otac završi:
- Evo vam, deco, slike i prilike vaše. Ne budete li snop, bi_ete sedam prutova koje, kao što ste sami rekli, može slomiti i nejako dete.

No comments:

Contact form

Name

Email *

Message *