Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Tuesday, May 17, 2011

Practise Plural Nouns in the Serbian Language
Devojka iz grada (City Girl) 
Miroslav Ilić 


Ja sam rođen u __________  (flowers) livada 
čuvar stada pokraj reke Gruže 
al zavoleh devojku iz grada 
sa _________ (lips) ko pupoljak ruže. 

Bele __________ (hands), a prsti ko dirke 
pričaju mi najnežnije __________ (fairy tales) 
zalud uzdah iz grudi pastirke 
zalud ___________ (tears) moje stare majke. 

Sin sam plavih ________ (woods) i livada 
gajih dobre ___________ (horses) i volove 
zbog lepote devojke iz grada 
zaboravih __________ (hills) i dolove. 

Zvao sam je ___________ (streets) dugim 
i venuo ko trava jesenja 
jednog dana spazih je sa drugim 
zagrljenu u senci ________ (chestnut tree) 

Šta sad mogu već ________ (pain) svoj da patim 
mladost moju da tužim za celo 
__________ (had to) sam kući da se vratim 
svome domu u rođeno selo 

I sad opet svoga vranca jašem 
i u _________ (inn) krčmim svoja stada 
kitim svirce i razbijam __________ (glasses) 
i proklinjem devojku iz grada.

1 comment:

Contact form

Name

Email *

Message *