Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Friday, January 30, 2015

Ideas for Advanced Serbian Lessons - City

Advanced Serbian Lessons - Describing a City

For all of you who are eager to learn more advanced Serbian, I found another great video which can be turned into a few different speaking and listening comprehension exercises:

 

Advanced Serbian Speaking

Exercise one: watching the video without listening to it. You can take a guess what each building or buildings might be, using the following structures:
  • Ova zgrada bi mogla da bude (this building could be...) ... pijaca / vrtić / škola / stambena zgrada / crkva / sportski centar / tržni centar / bazen / pozorište ... or plural form:
  • OvE zgradE bi moglE da budU...
  • Ovo je idealno mesto za (this is a perfect spot for...) ... pijacu / vrtić / školu / stambenu zgradu / crkvu / sportski centar / tržni centar / bazen / pozorište
  • Da sam arhitekta / dizajner / političar, ja bih na ovom mestu izgradio ...(if I were an architect, I'd build...)  ... pijacu / vrtić / školu / stambenu zgradu / crkvu / sportski centar / tržni centar / bazen / pozorište
Exercise two: watching the video and listening to the detailed explanation. Check if you were right about each building(s), using the following phrases:

  • Oni su rekli da će ovde biti izgrađen tržni centar, a ja sam rekao da će biti škola (They said that there will be a shopping centre built, but I said that would be a school.)

Advanced Serbian Vocabulary and Grammar

Exercise three: doing an exercise based on the text below, which I am currently working on (making gaps mainly where the nouns in genitive are):

Advanced Serbian
Šabac, grad na Savi
Šabac, grad koji je delio države i carstva, na obali velike reke sa srednjovekovnom tvrđavom, kao obeležjem i simbolom. Živeo je kroz istoriju san o izlasku na Savu. Vizija o gradu na reci konačno je estetski, funkcionalno i ekonomski utemeljena planom detaljne regulacije: "Šabac, grad na Savi".

Plan obuhvata površinu omeđenu ulicama: produžetak Kralja Aleksandra i Kralja Milana, od pruge do obale reke Save. Područje obuhvata plana podeljeno je na blokove različitih namena.Blokovi 11, 13 i 14 rezervisani su za izgradnju poslovnih objekata, dozvoljene spratnosti P+2. Tržni centar, izložbeno-prodajni salon ekskluzivnih oblika i materijala, samo su neki od planiranih sadržaja. Svoje mesto imaju i objekti kulture iste srpatnosti.

Infrastrukturni objekti biće smešteni u bloku 12. Najatraktivniji segment obuhvata plana je stambeni deo za  oko 4000 ljudi. Naselje će činiti objekti kolektivnog stanovanja  dozvoljene spratnosti P+3 i gradske vile spratnosti P+2, koje mogu imati maksimalno po 10 stanova, minimalne površine do 45 metara kvadratnih.

Pored stambenog bloka planirana je izgradnja memorijalnog centra, osnovne škole i dečijeg obdaništa. Na mestu nekadašnje kasarne, uzvodno od tvrđave, predviđena je parkovska površina koja se završava pristaništem i marinom za čamce i turističke brodove, uz prateće sadržaje: hotel, carinarnicu, portirnicu, hangare za čamce, ugostiteljske i administrativno-upravne objekte. Marina će biti sagrađena na mestu predratnog pristaništa, piše agencija, nekada omiljenog mesta Šapčana tokom leta.

Contact form

Name

Email *

Message *