Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Showing posts with label Dialects in Serbian. Show all posts
Showing posts with label Dialects in Serbian. Show all posts

Tuesday, November 19, 2019

Dialects in Serbian - O dijalektima u srpskom jeziku

O dijalektima u srpskom jeziku


 

U ovoj odličnoj video lekciji možete da čujete detaljna objašnjenja šta su to različiti dijalekti u srpskom, sa mnogo  primera i objašnjenja.  Primeri su iz književnih dela,  ali verujem da ste čuli neke od ovih karakterističnih reči u svakodnevnom govoru. Napišite u komentaru ako ste čuli neku od pomenutih varijanti i gde ili od koga?

Contact form

Name

Email *

Message *