Tuesday, May 17, 2011

Practise Plural Nouns in the Serbian Language
Devojka iz grada (City Girl) 
Miroslav Ilić 


Ja sam rođen u __________  (flowers) livada 
čuvar stada pokraj reke Gruže 
al zavoleh devojku iz grada 
sa _________ (lips) ko pupoljak ruže. 

Bele __________ (hands), a prsti ko dirke 
pričaju mi najnežnije __________ (fairy tales) 
zalud uzdah iz grudi pastirke 
zalud ___________ (tears) moje stare majke. 

Sin sam plavih ________ (woods) i livada 
gajih dobre ___________ (horses) i volove 
zbog lepote devojke iz grada 
zaboravih __________ (hills) i dolove. 

Zvao sam je ___________ (streets) dugim 
i venuo ko trava jesenja 
jednog dana spazih je sa drugim 
zagrljenu u senci ________ (chestnut tree) 

Šta sad mogu već ________ (pain) svoj da patim 
mladost moju da tužim za celo 
__________ (had to) sam kući da se vratim 
svome domu u rođeno selo 

I sad opet svoga vranca jašem 
i u _________ (inn) krčmim svoja stada 
kitim svirce i razbijam __________ (glasses) 
i proklinjem devojku iz grada.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...