Skip to main content

Serbian History Exercise with Video - Part one


While watching the video try to figure our which sentences I changed and which synonims I used. You can also try to solve which numbers 1- 5 are missing. After the careful comparison, try to do the additional exercises:

Godine .1.  slovenska plemena su našla novu domovinu na teritoriji nekadašnjeg vizantijskog Ilirika.

Od reka Save i Dunava pa sve do Peloponeza, Sloveni su pronašli domovinu. Te teritorije na kojima žive Sloveni, vizantijski pisci zovu Sklavinijama. To su plemenski organizovane oblasti u kojima je središnja vlast poglavara ograničena.

Nekadašnja metropola Ilirika ostaće kod Slovena poznata kao Caričin Grad. Imena stotine vizantijskih gradova biće zauvek izgubljena - a sećanja na njih zameniće opšti slovenski pojam za napušten grad "gradina" ili "gradište".

Učeni vizantijski pesnik, Georgije Pisida u Carigradu , piše stihove o teškim vremenima koji su zadesila njegovu zemlju. U jednom stihu kaže da se i Varvari međusobno bore: Avar ubija Slovena i potom biva ubijen - i time su ometeni u vođenju jedinstvene borbe. Na osnovu ovog usamljenog podatka, pretpostavlja se da je .2. godine, nakon neuspele avarsko-slovenske opsade Carigrada, došlo do značajnih sukoba Avara i Slovena.


U to vreme panonski Sloveni i Sloveni sa donjeg Dunava žive u Iliriku i Dalmaciji. Stoga su veliki izgledi da se ovaj sukob odnosi na sukob Avara sa Srbima i Hrvatima, dva slovenska plemena, čiji je dolazak u ove predele, označio ujedno i kraj južno-slovenske seobe.

 Jedini spis koji se odnosi na doseljavanje Srba u nekada carsku provinciju Dalmaciju. jeste "De Administrando Imperio" delo koje je napisao Konstantin .3. Porfirogenit u desetom veku. U tom zanimljivom delu, koje je bilo zamišljeno kao vladarsko uputstvo svom sinu, izloženo je ono što je car prikupio o Srbima:
1. O vremenu doseljavanja Srba
2. O uslovima pod kojima su se nastanili
3. O političkoj istoriji
4. O upravnoj strukturi
5. O primanju Hrišćanstva

Najstariji rukopis ovog dela potiče iz .4. godina jedanaestog veka, i pripadao je tada drugome čoveku carstva, Jovanu Duki. Od dvadeset devetog do trideset šestog poglavlja tog dela, napisano je sve što je prikupljeno o prošlosti Srba, Hrvata, Zahumljana, Travunjana, Pagana i Dukljana. U njegove vreme, sredinom desetog veka, znalo se da najveći deo Dalmacije, čini šest političkih celina južnih Slovena. Za Zahumljane, Travunjane i Pagane, autor izričito kaže da su srpskog porekla.

 Njihov dolazak na ove prostore povezuje se vremenom vladavine cara Iraklija. Navodno na njegov poziv, Srbi su prešli Dunav i nastanili se u okolini grada Servije. Posle izvesnog vremena, odlučili su da se vrate u svoju staru domovinu. Dobivši otpust od cara, došli su do Singidunuma, današnjeg Beograda. Prešli su reku Dunav, ali su kada su uvideli su da su Avari obnovili vlast i ojačali vlast nad Slovenima u Panoniji, opet su se predomislili i zatražili od Cara Iraklija da im dodeli nove oblasti za naseljavanje.

Car ih je naselio u Dalmaciji, koja je bila do tada zapuštena varvarskim uništavanjem. Pošto je ovo jedini dokument iz tog vremena, teško je reći koliko je ova priča posledica autorove konstrukcije, a koliko srpskog narodnog predanja. Međutim, nezavisno od ovog dela, postoji podatak o izvesnom opatu Martinu, koji je oko .5. godine otkupljivao od Slovena po Dalmaciji zarobljene Hrišćane. Takva trgovina je podrazumevala sređeno stanje i mirne odnose između starosedelaca i pridošlica.

Upravo su Srbi i Hrvati, porazivši Avare, kao vizantijski saveznici, dobili zemlju od vizantijskog cara Iraklija i time označili kraj seobe južnih Slovena, postavši zalog mira na prostorima južno od Save i Dunava.

Comments

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular posts from this blog

Verb Conjugations in Serbian

Serbian belongs to a group of (highly) flective languages, and as such its verbs have conjugations. This means that you have to pay attention to the suffixes which are added to the stem of each verb. If you have a dictionary of Serbian, you will notice that infinitive endings are -iti, -ati, -eti, or simply -ti and sometimes -ći. In order to learn the conjugations, it is wise to know that the suffixes for each person singular or plural are added to the verb stem (base verb without infinitive endings). 

The conjugation system of Serbian verbs is rather complex. There are several classes of regular verbs distinguished according to certain features the verbs within a class share. (I copied this sentence from Wikipedia, so you can follow the link to see the conjugations of the verb 'RADITI' (to work) to get the idea how it looks like in different tenses.)

As you could see, it is not only the present tense, but we need also to learn how to use the verbs in different tenses. Theref…

Learning Serbian with Short and Easy Texts - Routines

Here comes a short text about routines both in Serbian and in English. I hope that my video will help you understand the text in Serbian. There is also a task to be done:
- After listening to me asking and answering questions, you can try to do the same - practice asking questions and giving answers, and recording all that on www.Vocaroo.com
Exercse 1. Routines - missing verbs

2. Routines - missing pronouns4. Link to the edited video  with questions and answers written and translated + additional exercises with questions and answers

Idiot's guide to the Cyrillic alphabet

During my sojourn in Montenegro, I encountered both the use of Latin and Cyrillic versions of the alphabet. This was a great opportunity to pick up and understand more of the Cyrillic alphabet.
Signs for streets & squares were in the Cyrillic alphabet, which is based on the one sound, one letter system. I had a steep learning curve in reading Cyrillic, particularly when I was trying to read the inscriptions on the Partizan memorials for my English compatriots!Now I am sharing with you, dear blog readers, on how I started to learn the Cyrillic alphabet. I found it easier by breaking down the alphabet into sections. All in all, it took me just over 1 hour to get myself acquainted with the alphabet.
Click here to hear the audio


ћирилица
.................................................................................. THE FRIENDLY LETTERS (As they are exactly the same as in the latin alphabet) K M T O A E J
Examples words: ATOM, MAJKA
THE FALSE FRIENDS (Be aware - although they look the…