Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Monday, September 12, 2011

Foreigners about Serbia - 1 -Listen to this video and answer the following questions:

1. Ko je iz Italije ?
2. Ko je iz Španije ?
3. Ko je iz Francuske ?
4. Čija žena je iz Srbije ?
5. Ko radi u osnovnoj i srednjoj školi ?
6. Ko sve drži časove jezika ?
7. Ko sve misli da Beograd svaki dan ima nešto novo da ponudi ?
8. Ko se sve misli da Srbi vole strance ?
9. Ko se oseća egzotično ?
10. Ko sve misli da su ljudi u Srbiji otvoreni ?
11. Kome Beograd daje energiju ?
12. Ko misli da je život u Beogradu opušteniji i slobodniji ?

Sledeći deo

No comments:

Contact form

Name

Email *

Message *