Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Showing posts with label uskrs. Show all posts
Showing posts with label uskrs. Show all posts

Sunday, April 16, 2023

Serbian Easter - Vaskrs i Uskrs

Happy Easter  = Srećan Uskrs with a new exercise based on this beautiful song:


Serbian Easter - Vaskrs & Uskrs

Ljudi Likujte 


Check out my previous Easter posts - Serbian Easter Tag.

Serbian Easter Songs 

The Cyrillic Version


Људи ликујте, народи чујте:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Звезде играјте, горе певајте,
Христос воскресе,
Радост донесе!

Шуме шумите, ветри брујите:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Мора гудите, звери ричите:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Пчеле се ројте, а птице појте:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Анђели стојте, песму утројте:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Овчице беле, буд’те веселе:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Мали славуји, нек’ песма бруји:
Христос воскресе,
Радост донесе!

Небо се снизи, земљу узвиси-
Христос воскресе,
Радост донесе!

Црвено јаје сваком се даје
Христос воскресе,
Радост донесе!

Слава ти Боже, све ти се може
Христос воскресе,
Радост донесе!

Sunday, May 05, 2013

Happy Orthodox Easter

Advanced Serbian - Srpski kao drugi jezik

Gde je ključ? Где је кључ? - Učimo srpski sa Marinom
Gde je ključ? ...
Where is the Key?-...
By Marina Petrović
Photo book