Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Google Tag Head

Monday, March 23, 2009

Present Tense Conjugations in Serbian

Fill in the gaps with the suitable form of the verbs in brackets and send the homework to 'learnserbian@gmail.com'. I hope that I will manage to launch the site with similar grammar exercises by April. Watch this space!

- IM
 1. Svako jutro se (1) BUDITI u 8.
 2. Da li ti (2) MISLITI da su jedan plus jedan dva?
 3. Da li Vi (3) MISLITI da u životu jedan i jedan nisu uvek dva?
 4. Dragan se (4) OBLAČITI bar pola sata!
 5. Kada (5) OTVARATI prodavnicu?
- AM
 1. Svaki dan te (6) ČEKATI bar deset minuta!
 2. Moja deca (7) ČITATI knjige - a tvoja?
 3. Danas je baš hladno! Vetar baš (8) DUVATI.
 4. Koliko često (9) GLEDATI tv?
 5. Ana i Sofija se (10) IGRATI.
- (uj)EM

 1. Svaki dan se (11) DOPISIVATI sa drugaricom iz Engleske.
 2. Kada ti (12) DORUČKOVATI?
 3. Šta najčešće (13) PITI tokom dana?
 4. Oni (14) PISATI e-meilove svaki dan.
 5. Kada mi (15) POČINJATI sa učenjem srpskog?

No comments:

Advanced Serbian - Srpski kao drugi jezik

Gde je ključ? Где је кључ? - Učimo srpski sa Marinom
Gde je ključ? ...
Where is the Key?-...
By Marina Petrović
Photo book