Learn Serbian

Learn Serbian with video lessons, online courses, grammar explanations and interactive exercises.

Sunday, January 15, 2012

Learn Serbian with Songs - Future TenseGovori se da me varaš
i da _______ me ostaviti
a znaš dobro da sam bolan
i da ___________ ozdraviti

Znam da više prava nemam
na te tvoje oči crne
slaži makar da me voliš
ne daj da mi duša trne

Ti _______ opet ić' u kolo
dolazit  ______  polivači
pivat _________ pisme stare
pratit _______ vas tamburaši

A nediljom kad _____ šetaš
šuškat će na tebi svila
sigurno ________ zaboravit'
da si kadgod moja bila
ne lomi mi srcu grane
sačekaj da samo stane.

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *