Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Google Tag Head

Friday, September 08, 2017

Advanced Serbian - Detecting Synonyms

For all of you who are advanced learners of Serbian, here comes a challenging exercise based on this lovely song:


The idea is for you to listen to this song and in each part of the song to detect 3 words which are synonyms with the words written in the capital letters above that part. Srećno!

KAFANA - NEDAVNO - NEOBIČAN
Znate l' priču o Vasi Ladačkom
i ja sam je tek onomad čuo
jednom devet dana nije izlazio iz birtije
kažu da je bio čudna sorta
BOLESTAN - SELJAK - MAJKA
Otac mu je bio sitni paor
'ranio je sedam gladnih usti
mati mu je bila plava
tiha, nežna, jektičava
umrla je s trideset i nešto
STO - NEKOLIKO - UVEK
Imali su par jutara zemlje
malu kuću na kraju sokaka
na astalu navek hleba
taman tol'ko kol'ko treba
al' je Vasa hteo mnogo više
KOČIJE - CRNI - BOGAT
Želeo je konje vrane, po livadi razigrane
sat sa zlatnim lancem i salaše
želeo je njive plodne, vinograde blagorodne
u karuce pregnute čilaše
ali nije mog'o da ih ima


OŽENIO - VOLIŠ - SIROMAŠAN
Voleo je lepu, al' sirotu
uz'o bi je samo da je znao
voles jednom u životu
sad bogatu il' sirotu
to ne bira pamet nego srce
PRESTATI - BOGATA DEVOJKA - ZA STALNO
Sve se nad'o da će ljubav proći
zanavek je otiš'o iz sela
nikad nije pis'o nikom
venč'o se sa mirazdžikom
jedinicom, kćerkom nekog gazde
KONJI SIVE DLAKE - RAZDRAGAN - DŽEPNI SAT
Dobio je konje vrane, po livadi razigrane
sat sa zlatnim lancem i salaše
dobio je njive plodne, vinograde blagorodne
u karuce pregnute čilaše
sve je im'o - ništa im'o nije


LJUDI KOJI PROVODE VREME U KAFANI - VRAG -  POČETI PITI
Propio se, nije prošlo mnogo
dušu svoju đavolu je prod'o
znali su ga svi birtaši
tražio je spas u čaši
ali nije mog'o da ga nađe


INFARKT - PALA - NA SREDINI

Mlad je, kažu, bio kad je umro
'sred birtije od srčane kapi
klonula mu samo glava
ko da drema, ko da spava
i još pamte šta je zadnje rek'o
KOČIJA - BOGAT - BESPOTREBNO

Džaba bilo konja vranih, po livadi razigranih
džaba bilo sata i salaša
džaba bilo njiva plodnih, vinograda blagorodnih
džaba bilo karuca, ćilasa
kada nisam s onom koju volem
kada nisam s onom koju volem


No comments:

Advanced Serbian - Srpski kao drugi jezik

Gde je ključ? Где је кључ? - Učimo srpski sa Marinom
Gde je ključ? ...
Where is the Key?-...
By Marina Petrović
Photo book