Learn Serbian

Learning Serbian with exercises, video lessons and online courses

Saturday, November 30, 2019

Serbian Reading Comprehension - Highly Advanced

Serbian Reading Comprehension 

Ovo je jedna vrlo vežba za koju vam nije dovoljno samo dobro poznavanje srpskog jezika, već i izuzetno izoštreni kriterijumi kritičnog mišljenja. Tema je veoma ozbiljna - brazilski orah.

Serbian Reading Comprehension - Highly Advanced


Pročitajte kratke tekstove na istu temu sa nekoliko sajtova i odgovorite na pitanja ispod.

TEKST A (izvor: BastaBalkana )TEKST B (izvor: Mondo)Advanced Serbian Exercise
TEKST C (izvor: B92)


Serbian reading comprehension


TEKST D (izvor:Ženars )Serbian Reading Comprehension - Critical Thinking


  1. O kojoj biljci se radi?
  2. Zašto je ona korisna?
  3. Zašto je štetna?
  4. Koliki je maksimalan preporučen unos?
  5. Zašto ne treba jesti više od preporučene doze?
  6. Koji tekst vam najviše uliva poverenje?
  7. Koju preporuku biste poslušali i zašto?

Serbian Reading Comprehension - Your opinion

Zadatak - napišite kratak izveštaj na ovu temu navodeći činjenice i izvore i donesite sopstveni zaključak o preporučenoj dozi indijskog oraha.


No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *